Nypublicerat från samverkansrådet

Under rubrik Fastställda dokument i höger meny finns nu en uppdaterad utgåva av "Lokal rutin vid förskrivning av stimulatorer inom ReKo Sjuhärad och primärvården MittenÄlvsborg" där den förändring som skett, består i att den tidigare bilaga 2 (Blankett låneförbindelse inkl bilaga Regler och anvisningar) utgått. De tidigare bilagorna 3 och 4 har därmed numrerats om.

Under den nya rubriken "Överrapportering mellan sluten och öppen vård" finns nu gemensamma rutiner för arbetsterapi/sjukgymnastik för överrapportering vid utskrivning från slutenvården, vilka började gälla 2008-09-01.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m