Ändrad struktur på samverkansrådets webbplats

Webbplatsen för samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik har strukturerats om, dels för att få enhetlig utformning med övriga samverkansprojekt, dels för att underlätta sökbarheten avseende innehåll. 

Den ändrade utformningen innebär att eventuella favoriter till samverkansrådets startsida kan behöva uppdateras.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m