Fastställda dokument

Nivåstrukturering

Ortopedisk handrehabilitering

Hjärtrehabilitering


Förskrivning

Personliga hjälpmedel

Kompressionshandske

Stimulatorer (TENS)

Bilaga 1 och 2 oförändrade efter omarbetning av rutin. Bilaga 3 utgått. 


Hjälpmedelsuppföljning

Slutrapport från projekt "Utvärdering och uppföljning av hjälpmedelsförskrivning i vårdkedjan" (pdf)


Överrapportering mellan sluten och öppen vård (SVPL)


Psykisk ohälsa

Arbetsterapiprogram i primärvården

Sjukgymnastikprogram i primärvården

Stroke 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m