Arbetssätt

Samarbetsrådet initierar och leder ett antal uppdrag som är definierade i verksamhetsplanen. Uppdragen ges till särskilda arbetsgrupper med representanter från de olika rehabiliteringsverksamheterna. Varje arbetsgrupp har en eller två representanter från samverkansrådet som kontaktperson. Resultatet av arbetsgruppernas arbete återrapporteras till beredningsgruppen och chefsgruppen för beslut och implementering. Arbetet dokumenteras på en elektronisk arbetsplattform.  Samverkansrådet publicerar beslutade dokument och annan information på ReKo Sjuhärads webbplats. Vissa uppdrag sker i projektform.

Samverkansrådet kallar 2-3 gånger om året rehabchefer till nätverksskapande träffar. Syftet är att ge möjlighet till diskussion om aktuella samverkansfrågor samt presentera resultat av samverkansrådets arbete. Rehabchefer i ReKo Sjuhärad hålls kontinuerligt uppdaterade genom Samverkansrådets nyhetsbrev.


    Utskriftsversion Utskriftsversion

    uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m