Referensvärden TUG

Mått på gångfunktion enligt Timed Up and Go Test (TUG)

(utifrån hur snabbt och stabilt man kan genomföra testet)

Självständig i alla miljöer

<10 sekunder

Mestadels oberoende, självständig

>10 sekunder

Varierande gångfunktion (miljöberoende)

>20 sekunder

Nedsatt gångfunktion/förmåga (hjälpmedelsberoende)

>30 sekunder

 

Resultatet av TUG, d.v.s. tiden, anses kunna predicera fall om den överskrider ett visst värde. För friska, hemmaboende äldre ligger gränsvärdet på mer än eller lika med 14-16 sekunder.

(fritt översatt från ref, Podsiadlo D., Richardson S. The timed ‘Up and Go’ Test: a test of Basic Functional Mobility for frail Elderly persons. Journal of American Geriatric Society. 1991; 39: 142-148)

 

Nedanstående omfattar tillägg som gjorts för att förtydliga metoden med utgångspunkt från originalartikeln (Podsiadlo et al 1991).

Främre stolsbenet är placerat i höjd med en liten golvmarkering. Därifrån är det tre meter fram till den tejpade linje som försökspersonen ska passera innan vändningen för att gå tillbaka till stolen.

  1. Instruera muntligen och visa gärna ett försök. Var noga med att påtala utgångsställningen, rygg mot ryggstöd, armarna på armstöden och eventuellt gånghjälpmedel till hands.
  2. Försökspersonen får göra ett testförsök därefter tre testomgångar. Tidtagning görs för varje försök, medelvärdet av tre försök anger resultatet.

Information om mätinstrument finns på LSR´s hemsida, www.sjukgymnastförbundet.se

 

Sammanställt 2010-11-15 av

Eva Dahl
Sjukgymnastiken, rehabiliteringskliniken
Gång och rörelselaboratoriet, SÄS 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m