Styrdokument publicerade

Vid utvecklingsgruppens möte igår, 13 januari, gjordes en genomgång av de framtagna styrdokumenten för TryggVE och en del mindre korrigeringar utfördes.

Som stöd i verksamheternas arbete med att föra in arbetsmodellen TryggVE, publiceras nu de framtagna styrdokumenten och checklista TryggVE. Observera att dokumenten fortfarande är ett arbetsmaterial och kan komma att justeras.

Manual för omhändertagande av patient enligt TryggVE-modellen samt bilaga med underlag för upprättande av lokala rutiner kommer att publiceras vid ett senare tillfälle, då en del arbete fortfarande återstår med dessa dokument.

Du når styrdokumenten, dels via rubrik TryggVE-modellen, dels via rubrik Dokumentarkiv.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m