Manual för omhändertagande av patient uppdaterad

Förändringen som gjorts avser hänvisningar till bilagan "Underlag vid upprättande av lokala rutiner för verksamheten", då denna kom att få en annan utformning än vad som ursprungligen planerats.

Samtidigt har rubrikerna för de olika screeninginstrumenten lagts in med festil för att tydligare framhävas i texten.

Utöver ovanstående har inga ytterligare förändringar genomförts.

  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m