Slutrapport från projekt "Multisjuka äldre"

Slutrapporten från projekt "Multisjuka äldre" är nu klar och finns tillgänglig på webbplatsen. Som bilaga till rapporten finns, dels en flödesmodell som beskriver när ett vårdbehov uppstår, dels den framtagna arbetsmodellen, TryggVe, som står för Trygghet, Vårdsamverkan och Effektivitet. 

Under projektets gång har TryggVe-modellen utvecklats och definitionen ändrats till att omfatta såväl multisjuka som multisviktande personer över 75 år med minst 3 diagnoser och minst 3 oplanerade läkarbesök under de senaste 12 månaderna.

I utvärderingen framkom att implementeringen inte varit tillräcklig på vissa håll men visade också på ett antal utvecklingsområden, som kan bidra till att förbättra vården och omhändertagandet av målgruppen ytterligare.

ReKo Sjuhärads chefsgrupp har beslutat att ett nätverk ska bildas för fortsatt utveckling av TryggVe-modellen men också ansvara för uppföljning och att ta fram patient- och närståendeinformation som beskriver vad det innebär att vara en "TryggVe-patient".

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m