Det är aldrig för sent! Förbättra äldres hälsa med möten, mat och aktivitet

Folkhälsoinstitutet har gett ut skriften "Det är aldrig för sent! Förbättra äldres hälsa med möten, mat och aktivitet".

Syftet är att öka kunskapen om långsiktiga hälsofrämjande insatser bland äldre och även inspirera till mötesplatser som främjar social gemenskap, fysisk aktivitet och goda matvanor. Att satsa på hälsofrämjande aktiviteter kan, dels skjuta upp äldres funktionsnedsättningar och deras behov av hemtjänst och sjukvård, dels vara ekonomiskt både för samhället och för äldres livskvalitet.

Skriften finns inlagd som en länk under rubrik Litteraturtips i höger meny.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m