Presentation av IT-lösning för multisjuka äldre, 2 december

Under dagen kommer TitoEnator att ge en kort presentation om IT-lösningar till vården. 

Introduktion av system för Multisjuka Äldre.
Överläkare Mikael Rizell, från Örebro läns landsting, kommer att demonstrera användningen av systemet samt berätta om hur han upplever förändringen och förbättringen med att använda programmet i arbete med Multisjuka Äldre.

Tid: Kl 13:00 - 16:00
Plats: Elin Odencrants-salen, SÄS Borås
Målgrupp: Alla operativa chefer inom SÄS, primärvården och kommuner inom ReKo Sjuhärads område samt intresserad IT-personal.

Program och anmälan (pdf)>>


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m