"Den virtuella vårdavdelningen", 17 december

Modellen innebär ett koordinerat teamarbete med anpassad intensitet efter tillståndets svårighetsgrad - som på sjukhus fast i hemmet. Modellen innehåller även ett prediktionsinstrument, ”Combined Predictive Model”, som genom analys av sjukhus- och öppenvårdsdata med god precision kan förutsäga framtida vårdbehov inklusive behov av sjukhusinläggning. 

Tid: Kl 09:00 - 12:00
Plats: Elin Odencrants-salen, SÄS Borås
Målgrupp: Alla operativa chefer inom SÄS, primärvården och kommuner inom ReKo Sjuhärads område, sjukvårdspolitiker/beställare som fördelar resurser samt anställda som praktiskt arbetar med dessa patientgrupper.

Program och anmälan (pdf)>>

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m