Litteraturtips

 

Artikel ur den medicinska tidskriften The Lancet:
Complex interventions...

Artikel ur Läkemedelsvärlden:
Äldre multisjuka hade i genomsnitt 12 läkemedel

Socialstyrelsens rapport "Vård och omsorg om äldre, lägesrapport 2008"

Det är aldrig för sent! Förbättra äldres hälsa med möten, mat och aktivitet
Skrift utgiven av Folkhälsoinstitutet, 2009

 


 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBuizqi5jwptqvH%vozmoqwv5{muizqi5jwptqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m