Länkar

Konferenser

"Multisjuka äldre - hur fungerar vården och omsorgen och vad kostar den?"

Nationell konferens arrangerad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i Stockholm 15 mars, 2011. Konferensen videobandades och finns tillgänglig under tre månader. Se konferensen>>>

Liknande projekt i Sverige

Länkar till olika projekt runt om i Sverige, med fokus på äldre multisjuka

Bättre vård för multisjuka Linnea, Landstinget Kronoberg

Mariasjuksköterskor särskilt för äldre, Centralsjukhuset i Karlstad

Äldres behov av vård och omsorg, Landstinget i Östergötland

Rapporter om samverkan/organisation, Äldreforskningens hus

Verksamhetsrapport för FoU äldre Uppsala län 2006

Äldre med många besök på akutintag, kvalitetsprojekt Kalmar sjukhus

Äldre får gräddfil i vården, Sigbrittsjuksköterskor, Akuten Karlshamn

Organisationer med inriktning på äldre

Socialstyrelsens sida för äldrefrågor

Äldrecentrum

FoU Sjuhärad Välfärd 

Litteraturtips

Artikel ur den medicinska tidskriften The Lancet:
Complex interventions...

Artikel ur Läkemedelsvärlden:
Äldre multisjuka hade i genomsnitt 12 läkemedel

Socialstyrelsens rapport "Vård och omsorg om äldre, lägesrapport 2008"

Det är aldrig för sent! Förbättra äldres hälsa med möten, mat och aktivitet
Skrift utgiven av Folkhälsoinstitutet, 2009

Mat för äldre

Måltiden och ätande för personer med demens, B Sidenvall

Socialstyrelsens rekommendationer


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBuizqi5jwptqvH%vozmoqwv5{muizqi5jwptqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m