LÄR-UTsymbol  


Symtomskattning - Hur går det till?


Varför symtomskattning?

Symtomskattning kan användas för att få en struktur på symtom och problem
som kan vara läkemedelsrelaterade.

Vid vilka tillfällen kan symtomskattning användas?

Symtomskattning kan användas vid ordinationsändring, inför
läkemedelgenomgång och årskontroll, för att läkaren och teamet ska kunna få en samlad information. Symtomskattningen ger tillsammans med en aktuell
läkemedelslista ett bra utgångsläge för bedömning av läkemedelsbehandlingen.

När kan symtomskattningen göras?

I nära anslutning till den planerade åtgärden, ordinationsändringen,
läkemedelsgenomgången eller årskontrollen. Symtomskattningen görs enligt
överenskommelse med berörda.

Vem gör symtomskattningen?

Patienten själv eller tillsammans med närstående, omvårdnadspersonal eller sjuksköterska.

Är symtomskattningen ett arbetsdokument eller en journalhandling?

Symtomskattningen blir som upprättat dokument en journalhandling i den
kommunala hälso- och sjukvården och hanteras enligt de lokala riktlinjerna.


/Upprättat 2006-02-21 av Marie Elm


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m