LÄR-UTsymbol   

Som ett led i ReKo sjuhärads satsning på kompetensutveckling inom området 75+ har projektet LÄR-UT, ”Bättre läkemedelshantering för äldre”, genomförts tillsammans med Läkemedelskommittén i Södra Älvsborg och ÄldreVäst Sjuhärad.

Kompetenssatsningen har vänt sig till läkare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal med syfte att öka kunskaperna om läkemedlens effekter. Detta har dels skett genom undervisning i basala kunskaper om läkemedelsanvändning, men också genom ett fortsatt lärande i vardagsarbetet med utvärdering av läkemedelsbehandling.

Under våren 2006 har 75 sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård fått utbildning om äldre och läkemedel. Utbildningen har förenats med ett uppdrag som innebär att kunskapen ska spridas vidare i den egna verksamheten. Som hjälp har ett handledarmaterial tagits fram och sammanställts i en pärm; LÄR-UT”. Delar av detta material publiceras här på ReKo sjuhärads webbplats:

Projektet med att ta fram en modell för bättre läkemedelshantering för äldre samt att utbilda sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård till handledare har letts av distriktssköterska Marie Elm, Borås stad. Metodiken enligt LÄR-UT-konceptet är fri att använda inom den egna verksamheten för den som önskar. Ange källan om Lär-ut-projektets material kopieras och anpassas till den egna verksamheten.

ReKo sjuhärads kontaktpersoner för LÄR-UT-projektet är:

  • Marie Eriksson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ulricehamns kommun
    Tfn: 0321 - 59 56 16
  • Gunnel Wessbo, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Herrjunga kommun
    Tfn: 0513 - 171 60

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m