Samverkansprojekt

ReKo Sjuhärad har har som målsättning att utveckla vården och/eller underlätta arbetet över vårdgivargränserna. För att uppnå detta kan beslut tas om genomförande av olika "ReKo-projekt". Projekt kan också genomföras i samverkan med lokala samarbetspartners inom Sjuhärad med t.ex. utbildnings-, utvecklings- och/eller forskningsprofil.

För varje enskilt projekt utfärdas en uppdragshandling till utsedd projektledare/uppdragstagare. Ett projekt genomförs under en tidsbegränsad period efter beslut i chefgruppen om att påbörja ett gemensamt utvecklingsarbete. Initiativtagare kan vara någon eller några av ReKo Sjuhärads samverkanspartners som uppmärksammat ett behov utifrån en angelägen fråga, patientföreningar etc. 

 

Uppdragshandling

Uppdragshandlingen utfärdas och undertecknas av beredningsgruppens ordförande. Till respektive uppdrag skrivs även ett personligt förordnande för utsedd projektledare. Som ReKo Sjuhärads kontaktperson/bevakningsansvarig för projektet utses en av beredningsgruppens representanter.  

Undertecknade uppdragshandlingar diarieförs och arkiveras hos den huvudman som innehaft ordförandeskapet under aktuellt verksamhetsår. 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m