Samordningsorganisationens uppdrag

Uppdrag för delregional samordningsgrupp – ReKo Sjuhärad

 • Bidra till utveckling av KLARA SVPL, den gemensamma rutinen för samordnad vårdplanering och VG informationsspecifikation.
 • Delta i prioriteringsarbete, anpassningar och nyutveckling.
 • Medverka i planeringen av utbildningar för att säkerställa en enhetlig utbildning för alla användare.
 • Ansvara för att beslutade rutiner sprids inom ReKo Sjuhärad.
 • Delta i arbete/diskussioner gällande fortsatta leveranser av KLARA SVPL.
 • Vara kontaktpersoner gentemot förvaltningschefer och systemadministratörer samt IT-personal i den egna organisationen.
 • Arbeta för önskade integrationer med KLARA SVPL.
 • Analysera avvikelser.
 • Beakta kvalitetsperspektivet.
 • Årligen förlänga och uppdatera förvaltningsplanen KLARA SVPL för ReKo Sjuhärad.
 • Stöd för de lokala förvaltningsorganisationerna.

Uppdrag för delregional samordnare

 • Skriva förvaltningsplan.
 • Representera ReKo Sjuhärad i den regionala förvaltningsgruppen.
 • Fatta beslut i regional förvaltningsgrupp av ej ekonomisk karaktär.
 • Sammankalla och leda samordningsgrupp för SVPL/ReKo Sjuhärad.
 • Sammankalla och leda testningar vid uppdateringar av KLARA SVPL.
 • Delta i arbetsgrupper/utvecklingsgrupper på regional nivå.
  Bidra till utveckling av KLARA SVPL, den gemensamma rutinen för samordnad vårdplanering och VG informationsspecifikation.
 • Delta i prioriteringsarbete, anpassningar och nyutveckling på lokal och regional nivå.
 • Ansvara för att informationen om rutinerna för SVPL sprids till de lokala förvaltningsorganisationerna.
 • Delta i arbete/diskussioner gällande fortsatta leveranser av KLARA SVPL.
 • Arbeta för önskade integrationer med KLARA SVPL.
 • Analysera avvikelser.
 • Utveckla kvalitetsindikatorer och arbeta med utveckling av rapporter och statistik i KLARA SVPL.

Uppdrag för lokal förvaltare

 • Ansvara för nivå 1 i systemadministrationen.
 • Ansvara för första linjens support.
 • Ha ansvaret att ta kontakt med andra linjens support - VGR IT.
 • Delta i den delregionala samordningsgruppen SVPL/ReKo Sjuhärad.
 • Föra upp önskemål och synpunkter från lokal nivå till delregional/regional nivå.
 • Genomföra beslut angående anpassningar av KLARA SVPL från delregional och regional nivå.
 • Ansvara för att den delregionala tillämpningen av gemensam rutin för samordnad vårdplanering och IT-stödet KLARA SVPL sprids.
 • Analysera avvikelser inom förvaltningen.

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m