Arkiv - Rapporter

De publicerade rapporterna från ReKo Sjuhärads projekt för samordnad vårdplanering och informationsöverföring är i pdf-format och öppnas i nytt fönster. För att läsa eller skriva ut anteckningarna krävs att datorn har programvaran Adobe reader/Acrobat reader installerad.

Slutrapport för lokalt implementeringsprojekt KLARA SVPL

Slutrapport från ReKo Sjuhärads projekt "Implementering av gemensam rutin för samordnad vårdplanering samt IT-stödet KLARA SVPL", 2010-05-26 (pdf)

Statusrapporter för lokalt implementeringsprojekt i Västra Götaland

Statusrapport för ReKo Sjuhärad, februari månad, 2010 (pdf)

Statusrapport för ReKo Sjuhärad, januari månad, 2010 (pdf)

Statusrapport för ReKo Sjuhärad, december månad, 2009 (pdf)

Statusrapport för ReKo Sjuhärad, november månad, 2009 (pdf)

Statusrapport för ReKo Sjuhärad, oktober månad, 2009 (pdf)

Statusrapport för ReKo Sjuhärad, september månad, 2009 (pdf)

Statusrapport för ReKo Sjuhärad, juni-augusti månad, 2009 (pdf) 

Statusrapport för ReKo Sjuhärad, maj månad, 2009 (pdf)

Statusrapport för ReKo Sjuhärad, april månad, 2009 (pdf)
Redovisning av utbildning för användare av ny gemensam rutin, bilaga till statusrapport för ReKo Sjuhärad, april månad, 2009 (pdf)

Statusrapport för ReKo Sjuhärad, mars månad, 2009 (pdf)

Statusrapport för ReKo Sjuhärad, februari månad, 2009 (pdf)

Statusrapport för ReKo Sjuhärad, januari månad, 2009 (pdf)

Lägesrapport för perioden 2008-08-25 -- 2008-11-30 (pdf) 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m