Historik

Regionalt projekt, bakgrundshistorik till lokalt projekt 

Slutrapport ”Samordnad vårdplanering”. Från analys till och med implementation, 2010-11-19 (pdf)

Införandeprojekt av IT-stöd inom ReKo Sjuhärad

ReKo Sjuhärad svarade för det delregionala arbetet där ReKo Sjuhärads chefgrupp utgjort styrgrupp. Ansvaret för införande av gemensam rutin och IT-stöd låg på respektive förvaltningschef och har följt linjeansvaret i respektive organisation.

Inom ReKo Sjuhärad tillsattes en projektledare, Eva Claesson, som tillsammans med en biträdande projektledare, Ingrid Björkman (20 %) och  projektgrupp ansvarade för införandet inom ReKo Sjuhärad.  

Projektorganisation (pdf)

Projektgruppen representerade olika vårdgivare inom ReKo Sjuhärad. Varje deltagare ansvarade för att i den egna förvaltningen förankra och bygga upp en egen införandeorganisation.

Det lokala projektet med vårdplaneringssjuksköterskor på SÄS med styrgrupp fungerade som referensgrupp i införandeprojektet. Separat historik från detta projekt Utvecklingsprojekt - Samordnad vårdplanering

En regional samordningsgrupp för införandeprojekten i Västra Götalandsregionen, SAMSA, tillsattes under ledning av det regionala projektet. ReKo Sjuhärads representanter i nätverket SAMSA har varit projektledare och biträdande projektledare.

Det delregionala införandeprojektet genomfördes i olika faser utifrån den planerade starten av ny rutin samt IT-stöd. Starten för den gemensamma rutinen inom ReKo Sjuhärad planerades och genomfördes 21 april, 2009. Införandet av IT-stödet KLARA SVPL var planerat att ske 29 september inom ReKo Sjuhärad men blev p.g.a. tekniska problem försenat och genomfördes först 13 oktober, 2009.

Dokumentation från delregionalt införandeprojekt inom ReKo Sjuhärad

Minnesanteckningar från möten i projektgruppen

Rapporter från införandeprojektet

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m