Styrdokument

  • Kommunikationsplan (pdf)
    Syftar till att tydliggöra flödet av information, kommunikation och beslut mellan samverkansrådet (SR) och
    - Lokala psykiatriråd (LPR)
    - ReKo och KOLA; chefs- och beredningsgrupp
    - Övriga intressenter, brukarorganisationer m.fl.

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m