Om samverkansrådet psykisk hälsa

Samverkansrådet Psykisk hälsa har som syfte och målsättning att skapa förutsättningar för vårdsamverkan för att ge patienter i Södra Älvsborg (inom Sjuhärad och MittenÄlvsborg) bästa möjliga vård och omsorg inom ramen för de gemensamma resurserna.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m