Seminarium om svenska ungdomars lärande och psykiska hälsa

Välkommen till valårets mest spännande seminarium!


Varför mår inte svenska barn bäst i världen? Varför lär sig de sig bara genomsnittligt i skolan? Varför har vi oordning i våra klassrum och mobbning i våra skolor? Varför Sverige - med sina utomordentliga materiella och sociala förutsättningar?

Världens kanske främste nytänkare inom barns och ungas utveckling, Dr. Gordon Neufeld, talar med utomordentlig klarsyn om denna fråga på ett heldagsseminarium den 17 juni på Skansen - anknytning och emotionell trygghet ger drivkraften för lärande. Dessutom deltar folkhälsominister Maria Larsson och en panel med deltagare från samtliga riksdagspartier.

Dr. Gordon Neufeld är en internationellt erkänd kanadensisk psykolog med 35 års klinisk erfarenhet av unga människor i de mest skiftande miljöer. Hans bok, "Våga ta plats i ditt barns liv" om föräldraskap och anknytning, har översatts till åtta språk.

"Vi står inför ett helt nytt synsätt när det gäller unga människors utveckling", menar Gordon Neufeld. "Vi vet idag att barns emotionella trygghet är avgörande för deras lärande. Gordon Neufeld presenterar på engelska och är en utomordentlig talare.

Maria Larsson, Sveriges folkhälsominister, sätter seminariets frågeställningar i ett svenskt perspektiv.

Paneldiskussion med:
Karin Rågsjö (v)
Ann Arleklo (s)
Mats Pertoft (mp)
Solveig Hellquist (fp)
Mats Gerdau (m)
Maria Kornevik Jakobsson (c)
Emma Henriksson (kd)

Tid, plats och pris
Torsdag den 17 juni 2010, kl. 9.00-ca 17.00 på Högloftet på Skansen i Stockholm
Pris: 1550 kr per person inklusive kaffe/lunch/kaffe.
Vid fem anmälningar från samma organisation går den femte gratis.

Anmäl dig och dina medarbetare
Reservera din plats idag! Anmäl dig på: www.haro.se/anmalan
Läs mer om seminariet på www.haro.se/seminarium17juni/

För mer information kontakta:  
Eller ring Madeleine Wallin: 0734-45 95 96
eller Jonas Himmelstrand: 018-10 23 30

Varmt välkommen till en seminariedag om nya vägar till en frisk och kunskapshungrig framtida generation!

Arrangör: Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet & Föräldraskap
www.haro.se


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB{muqvizqm|Hpizw5{m{muqvizqm|Hpizw5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m