Redovisning av KomBas1 till Socialstyrelsen

Rapport till Socialstyrelsen "Baskompetensprojektets verksamhet och resultat under kalenderåret 2009".

Rapporten är en sammanställning som redovisar hur samverkansrådet har använt de tilldelade medlen från Socialstyrelsen för utveckling av kompetens hos baspersonal inom psykiatrisk vård under föregående år.

Den fullständiga rapporten finns publicerad under länken Kompetensutveckling


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m