Minnesanteckningar från samverkansrådets möte 5 februari

Nu finns minnesanteckningar från samverkansrådets möte 5 februari, 2010, publicerade på webbplatsen. Dessutom även presentationsmaterialet angående kompetensutveckling (KomBas), genomförandeplan avseende dubbeldiagnoser i området Alingsås/Lerum samt den broschyr som tagits fram av lokala psykiatrirådet i Alingsås.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m