Kurskatalogen KomBas 1 och 2 uppdaterad

Kurskatalogen KomBas 1 och 2 har uppdaterats genom att tidpunkt för Grunden ändrats till hösten 2011.

Eva Claesson
Koordinator

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m