Kunskap till praktik

Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete inom Sveriges Kommuner och Landsting som syftar till att utveckla och förbättra den svenska missbruks- och beroendevården i enlighet med de nationella riktlinjerna och annan aktuell kunskap. Målet är att brukarna ska få bästa möjliga vård.

Läs mer om kunskap till praktik i nyhetsbrevet från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m