Halvtidutvärdering av utbildningsinsats gemensam handledning

En halvtidutvärdering av utbildningsinsats angående gemensam handledning i KomBas-projektet finns nu tillgänglig under rubrik Kompetensutveckling i vänster meny.

Utbildningen "Gemensam handledning" är en av KomBas-projektets utbildningssatsningar för baspersonal som utgår från ett brukar-/vårdtagarperspektiv i syfte att skapa mötesplatser och bygga broar mellan berörda organisationer, för att få en ökad samsyn och samverkan mellan verksamheter och vårdgivare runt brukaren/vårdtagaren. 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m