Ansökan om projektmedel till KomBas 3

Samverkansrådet har, tillsammans med Sjuhärads kommunalförbund samt Alingsås och Lerums kommuner, skickat in en ansökan till Socialstyrelsen om medel för fortsatta satsningar på kompetenshöjande insatser under 2011.

De planerade aktiviteterna inom KomBas 3 omfattar:

  • Kompetens för att kunna utveckla samordnade vård- och stödinsatser, rekommenderade i nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Utbildningsinsatserna kommer att utgå från de kompetensluckor som framkommit i GAP-analyserna.
  • Kompetens i att använda av Socialstyrelsen rekommenderade bedömningsinstrument.
  • Kompetens i interpersonell psykoterapi, en av de rekommenderade metoderna i nationella riktlinjer för depression och ångesttillstånd.
  • Fortsatt utvärdering genom FoU Sjuhärad - Välfärd
Projektplanen som bifogats ansökan finns nu publicerad under rubriken Kompetensutveckling i vänster meny.

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m