Tjänster för kompetensutveckling tillsatta

Monika Ekeberg från den vuxenpsykiatriska verksamheten och Åsa Blixt från Marks kommun kommer under maj - juni 2009 att påbörja arbetet med att ta fram en långsiktig plan för kompetensförsörjning inom området psykisk hälsa.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m