Stöd för ungdomar med närstående som har psykisk ohälsa

PS Young Support är ett forskningsprojekt, som är knutet till Göteborgs universitet och Vårdalinstitutet. Projektets syfte är att undersöka om ett internetbaserat stöd samt webbplats med råd och stöd kan vara till hjälp för unga människor med någon närstående; en vän eller familjemedlem; som mår psykiskt dåligt.

Unga personer med egen erfarenhet medverkar i uppbyggnaden av webbplatsen  tillsammans med forskare, systemutvecklare och kommunikatör. Det internetbaserade stödet kommer inom kort att prövas på cirka 150 ungdomar runt om i Sverige, vilka valts ut från en grupp om 400 ungdomar som ingår i studien.

Läs mer om projektet på webbplatsen PS Young Support>>


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m