Socialstyrelsens beslut om fördelning av medel till kompetensförstärkning enligt ansökan (KomBas 2)

Socialstyrelsens beslut och sammanställning över fördelningen i landet har kommit.

Sjuhärads kommunalförbund har beviljats 1 505 000 kr för projektet "KomBas 2" som innebär fortsatt strategisk och gemensam kompetensutveckling för personal i kommun, psykiatri och primärvård, omfattande basutbildning och fördjupningar. 

Läs mer om beslutet och fördelningen under rubrik Kompetensutveckling i vänster meny. 
                                      


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m