Regeringen satsar 900 miljoner kronor på psykiatrin under 2009

För mer information om vilka insatser pengarna är avsedda att användas till, hänvisas till regeringens webbplats där de olika områdena redovisas och hur pengarna är fördelade mellan de olika områdena. 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m