Minnesanteckningar från samverkansrådets möte 22 september

Minnesanteckningar från samverkansrådets möte 22 september finns nu publicerade under rubrik Minnesanteckningar i vänster meny.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m