Minnesanteckningar från möten i samverkansrådet

Minnesanteckningar från samverkansrådet psykisk hälsas möten 30 oktober samt 3 december, 2008, finns nu tillgängliga under rubrik Om samverkansrådet psykisk hälsa


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m