Handbok om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Socialstyrelsen har gett ut en ny handbok med information och vägledning för tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2008:18). Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

Länk till Handboken "Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård" hittar du under rubrik Länkar i vänster meny.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m