Minnesanteckningar

De publicerade minnesanteckningarna från möten med lokalt psykiatriråd i Vårgårda är i pdf-format och öppnas i nytt fönster. För att läsa eller skriva ut anteckningarna krävs att datorn har programvaran Adobe reader/Acrobat reader installerad.

2009

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m