Minnesanteckningar

De publicerade minnesanteckningarna från möten med Svenljunga lokala psykiatriråd är i pdf-format och öppnas i nytt fönster. För att läsa eller skriva ut anteckningarna krävs att datorn har programvaran Adobe reader/Acrobat reader installerad.

2011

2011-05-02 minnesanteckningar (pdf)
2011-04-04 minnesanteckningar (pdf)
2011-02-07 minnesanteckningar (pdf)

2010

2010-11-22 minnesanteckningar (pdf)
2010-09-20 minnesanteckningar (pdf)
2010-09-20 bilaga, måldokument (pdf)
2010-05-31 minnesanteckningar (pdf)
2010-02-01 minnesanteckningar (pdf)

2009

2009-11-09 minnesanteckningar (pdf), korrigerade anteckningar publ 2009-11-13
2009-06-08 minnesanteckningar (pdf)
2009-05-11 minnesanteckningar (pdf)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m