Kompetensutveckling

KomBas

KomBas (Kompetensutveckling för Baspersonal) är en fortsättning på projekt SamKom.

Presentationsmaterial om KomBas presenterat i samverkansrådet 2010-02-05 (pdf)

Kurskatalog

Kurskatalog KomBas 1 och 2, hösten 2010 och våren 2011, 2010-11-03 (pdf)

Publikationer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning "Neuropsykiatri". Tvådagarsutbildning vid tre tillfällen och orter, 2010-11-03 

KomBas-projektet: Utvärdering av utbildning "Hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning", 2010-10-25 (pdf)

KomBas-projektet: Utvärdering av utbildning "Juridik för psykiatrihandläggare",
2010-10-25 (pdf)

KomBas-projektet: Utvärdering av utbildning "Introduktion till äldrepsykiatriområdet". Storföreläsningar i Vårgårda (2010-05-03) och Kinna (2010-09-27), 2010-10-25 (pdf)

KomBas-projektet: Halvtidutvärdering av utbildningsinsats, gemensam handledning, 2010-08-04 (pdf)

KomBas-projektet: Utvärdering av utbildning "Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning", 2010-06-15 (pdf)  

Rapport - Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser, mars 2010 (pdf)

Ansökningar / projekt / projektplaner

Projektplan KomBas 3, bifogad ansökan om projektbidrag från Socialstyrelsen för att förstärka kompetensen i arbetet med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsned- sättning 2011 (pdf)
Ansökan inskickad 2010-09-14

Ansökan om medel för genomförande av kompetenshöjande insatser (pdf)   

KomBas 2 - Projektplan för ansökan om bidrag för att förstärka kompetensen i arbetet med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning år 2010 (pdf)

Socialstyrelsens beslut om fördelning av medel till kompetensförstärkning för personal inom socialtjänsten och den psykiatriska hälso- och sjukvården

Baskompetensprojektets verksamhet och resultat under kalenderåret 2009, rapport till Socialstyrelsen (pdf)

Arkiv - KomBas

Arkiverade handlingar 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m