Samverkansprojekt

Missbruks- och beroendevård i Västra Götaland & Göteborg
RIS-projektet är ett samverkansprojekt mellan Västkom, Västra Götalandsregionen och Kriminalvården RegionVäst i syfte att utveckla samverkan inom missbruks- och beroendevården

Kompetensstödjare i Sjuhärad (pdf)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{m