Protokoll

De publicerade protokollen från chefgruppen ReKo Sjuhärads möten är i pdf-format och öppnas i nytt fönster. För att läsa eller skriva ut protokollen krävs att datorn har programvaran Adobe reader/Acrobat reader installerad. Signerade originalprotokoll diarieförs och arkiveras hos den huvudman som innehaft ordförandeskapet under aktuellt verksamhetsår. Anteckningar från beredningsgruppens möten betraktas som internt arbetsmaterial och publiceras ej.

Originalhandlingar från 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011 förvaras i Primärvården Södra Älvsborgs diarium, Regionens hus, Vänersborg.

2010
2010-12-08 (pdf)
2010-09-29 (pdf)
2010-05-26 (pdf)
2010-03-03 (pdf)

2011
2011-03-01 (pdf)

 


Arkiv tidigare protokoll>>

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m