Avtal/Överenskommelser

De lokala avtalen/överenskommelserna gäller tills vidare om inget annat anges.

Dödsfall

Patienter med funktionsnedsättning

Överenskommelsen består av två separata riktlinjer, som har nära samröre med varandra, samt en bilaga i form av ett debiteringsunderlag.

Avancerade förband


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m