Organisation

Vårdsamverkansgruppen ReKo Sjuhärad består av Borås stad, Bollebygds, Herrljunga, Marks, Ulricehamns, Svenljunga och Tranemo kommun, Samrehab Mark/Svenljunga, Primärvården Södra Älvsborg samt Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS).

Organisatoriskt är ReKo Sjuhärad uppdelat i två separata grupper; en chefgrupp och en beredningsgrupp.

Chefgruppen

I chefgruppen ingår representanter med övergripande ansvar på förvaltningsnivå hos respektive huvudman. Chefgruppens uppgift är att utarbeta strategier för vårdsamverkan utifrån ett övergripande perspektiv.


Beredningsgruppen

I beredningsgruppen ingår representanter med ansvar ut mot verksamheterna hos respektive huvudman. Beredningsgruppen arbetar på uppdrag utifrån beslutad verksamhetsplan. Därutöver endast med tydligt formulerade uppdrag från chefgruppen, d.v.s att bereda och handlägga ärenden på uppdrag av chefgruppen samt verkställa fastställda beslut.

Beredningsgruppen har också en samordningsfunktion för utsedda projektledare, som genomför olika projekt och/eller arbeten på uppdrag av ReKo Sjuhärad. Någon i beredningsgruppen utses också att vara kontaktperson (bevakningsansvarig) och att kontinuerligt föra dialog med utsedd projektledare utifrån projektets uppdrag och handlingsplan.

 

Läs mer


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m