Arbetssätt

Kommunrepresentanterna tillsammans med sjukhusdirektören för SÄS och primärvårdsdirektören för Primärvården Södra Älvsborg turas om att leda
arbetet i chefgruppen ReKo Sjuhärad genom att posterna som ordförande respektive vice ordförande cirkulerar mellan huvudmännen. I samband med byte av ordförandeskap, vilket sker vartannat år, övergår också funktionerna som ordförande i beredningsgruppen ReKo Sjuhärad, sekreterare samt ekonomi-
handläggare till den huvudman som innehar ledningsansvaret i chefgruppen.

Representationen i såväl chefgruppen som beredningsgruppen är personlig och kopplad till funktion och kan således inte ersättas. Beslut om eventuell ersättare behandlas enligt särskild ordning av chefgruppen, t.ex. i samband med längre frånvaro. Eventuell ersättare eller förändrad representation i beredningsgruppen kräver beslut i chefgruppen ReKo Sjuhärad.

Protokoll och andra originalhandlingar handläggs enligt fastställd dokumenthanteringsplan och arkiveras hos den huvudman som innehar ordförandeskapet.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m