Om ReKo Sjuhärad

ReKo Sjuhärad är ett strategiskt samverkansorgan på förvaltningsnivå inom Sjuhäradsområdet i syfte att utarbeta strategier som skapar förutsättningar för vårdsamverkan. Detta för att ge patienter i Sjuhäradsområdet bästa möjliga vård inom ramen för de gemensamma resurserna.

Målgrupp för ReKo Sjuhärads arbete är patienter i Sjuhärad med vård- och omsorgsbehov där samverkan över huvudmannagränserna är en nödvändighet för ett gott vårdresultat. 

ReKo Sjuhärad vill i samverkan skapa:

  • samsyn i gemensamma frågor
  • respekt och förståelse för varandras verksamhetsområden
  • effektivt resursutnyttjande
  • förutsättningar för kompetens- och kunskapsöverföring
  • tillgänglig information
  • former för utvärdering och uppföljning

Samverkansarbetet inom ReKo Sjuhärad ska prägas av

  • patientfokus
  • effektivitet
  • mod och handlingskraft

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m