Sammanställning och utvärdering av enkätkartläggning hösten 2008

Förbättringsteam Osteoporos sände under hösten 2008 ut en enkät till hälso- och sjukvårdsenheter i kommunerna, primärvården och inom SÄS i samverkan under ReKo Sjuhärad i syfte att kartlägga kännedom om och följsamhet till vårdprogrammet för osteoporos. Sammanställning och utvärdering av inkomna enkätsvar är nu klar.

Läs mer under rubrik Rapporter i höger meny på vårdprogrammets startsida.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m