ReKo Sjuhärads lokala överenskommelse "Dödsfall - Åtgärder inom hälso- och sjukvård" har uppdaterats

Vid uppdateringen har en översyn skett av författningar och andra hänvisningar. Dessutom har en komplettering gjorts under rubrik "Vid dödsfall inom/utanför Västra Götalandsregionen" för samordning med en ny riktlinje inom Västra Götalandsregionen om betalningsansvar för hemtransport av patienter, som efter remittering/direktremittering utan remiss, avlider på annat sjukhus samt då patient avlider på ett geografiskt närbeläget sjukhus efter att ha använt sin vårdgaranti.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m