Nypublicerat på webbplatsen

Under de senaste dagarna har bl.a. följande publicering skett:

  • Protokoll från ReKo Sjuhärads chefgrupps möte 16 februari under rubrik Protokoll.
  • Presentationsmaterial från utbildningseftermiddag om hjärtsvikt, som finns tillgängligt under rubrik Vårdprogram/Hjärt-kärlsjukdomar.
  • Anteckningar från möte i lokalt psykiatriråd Lerum, under rubrik Psykisk hälsa.
  • Uppdaterad projektplan för ReKo Sjuhärads projekt SVPL samt projektets statusrapport för februari månad.

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m