Nypublicerat på webbplatsen

Vid chefgruppens möte 1 december, 2008, fastställdes

  • ReKo Sjuhärads verksamhetsplan och budget för 2009. Båda dessa dokument finns nu tillgängliga under Rubruk Verksamhetsplan/-berättelse.

Dessutom förslag från samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik om

  • Nivåstrukturering av arbetsterapeutisk ortopedisk handrehabilitering
  • Förskrivning av kompressionshandske inom ReKo Sjuhärad
  • Förskrivning av stimulatorer inom ReKo Sjuhärad
  • Nivåstrukturering för sjukgymnastinsatser vid hjärtrehabilitering

Dokumenten finns nu publicerade på samverkansrådets webbplats under rubriken Samverkansprojekt.

Lokalt vårdprogram "Palliativ vård i livets slut"

Under hösten genomförde det palliativa förbättringsteamet en översyn av det lokala vårdprogrammet "Palliativ vård i livets slut" för patient och närstående. I samband med detta aktualiserades vårdprogrammet utifrån de förändringar som gjorts i vårdprogrammet för hälso- och sjukvårdspersonal i samband med genomförd revidering (utgåva 4, fastställd 2008-02-18).

De ändringar som gjorts innebär bl.a. att kapitel 1 har utökats med avsnitten "Kurator" och "Sjukhuskyrkan". Dessutom har uppdatering gjorts av länkar till andra webbsidor.

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m