Nypublicerat på webbplatsen

  • December månads nyhetsbrev från ReKo Sjuhärad
    som bl.a. innehåller kortfattad information om ReKo Sjuhärads planerade verksamhet 2009 och godkända förslag till förbättringsområden framtagna av samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik. 
  • Protokollet från chefgruppens möte 2008-12-01

Båda dokumenten finns tillgängliga via respektive rubrik i vänster meny.

Under rubriken Psykisk hälsa 
finns nu separat nyhetsinformation om aktuella dokument och nyheter för det specifika ämnesområdet. Trots att denna webbplats är en del av ReKos är den att betrakta som en fristående genom att den vänder sig till ett större geografiskt område (hela Södra Älvsborg). 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m