Ny rutin för samordnad vårdplanering från 21 april kl 07:00

I samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Västkom har en regiongemensam rutin tagit fram för samordnad vårdplanering av utskrivningsklara patienter. Inom Västra Götalandsregionen pågår förberedelser för införande av IT-stödet KLARA SVPL, som är baserat på den regiongemensamma rutinen.

ReKo Sjuhärads övergång till den regiongemensamma rutinen är ett led i förberedelserna för införande av IT-stödet, som enligt planerna kommer att ske 29 september. Fram tills dess kommer den nya rutinen att hanteras med fax-meddelanden som är anpassade till IT-stödet, och därefter kommer att fungera som reservrutin i händelse av tekniska problem.

De nya meddelandena, som ska användas från 21 april, finns tillgängliga på ReKo Sjuhärads webbplats under rubrik Samordnad vårdplanering (SVPL).

I samband med övergången till den nya rutinen utgår den tidigare bindande lokala anvisningen ”Informationsöverföring och samordnad vårdplanering” för Södra Älvsborg.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m